MIYAVI「SAMURAI SESSIONS vol.1」[2012]

  1. GANRYU / MIYAVI vs HIFANA Music Video
  2. STRONG / MIYAVI vs KREVA Music Video
  3. DAY 1 / MIYAVI vs YUKSEK Music Video
  4. SILENT ANGER / MIYAVI vs TAKESHI HOSOMI
  5. PLEASURE! / MIYAVI vs H ZETT M
  6. HA NA BI / MIYAVI vs HIROMITSU AGATSUMA
  7. 祈りを / MIYAVI vs SEIJI KAMEDA vs MIU SAKAMOTO